Aktualna oferta

Poniżej znajdziesz prezentację asortymentu produkowanego przez naszą firmę

Produkujemy

Wykonujemy

Przykładowe produkty

Pływające zbieracze oleju - skimery oraz odolejacze

Zapora olejowa / przeciwolejowa / przeciwrozlewowa

Zapora przeciwrozlewowa to lekka parkanowa przegroda pływająca, która ogranicza obszar wody zaolejonej (zabrudzonej) od wody czystej. Zaporę można stosować w działaniach profilaktycznych jak również podczas akcji mającej na celu ograniczenie i usunięcie rozlewu olejowego.

Zapora parkanowa pochłaniająca Kombi

Zapora parkanowa pochłaniająca Kombi universalna stosowana jest do w działaniach profilaktycznych jak również podczas akcji mającej na celu ograniczenie i usunięcie rozlewu olejowego. Wykorzystywane są one na do akcji ratowniczych przeprowadzanych na akwenach wodnych takich jak: wodach śródlądowych, w portach, stoczniach oraz na wodach stojących i płynących, gdzie dochodzi do wycieku substancji ropopochodnych.

Najczęściej zadawane pytania / FAQ

Jak dobrać rozmiar poduszki sorbentowej kanałowej do wielkości studzienki?
  • Średnica poduszki sorbentowej zawsze musi być mniejsza niż średnica studzienki, np. w studni o śr. 1200 powinna być umieszczona poduszka sorbentowa typ Pko 800 lub Pko 600.
  • Prawidłowe umieszczenie poduszki sorbentowej w kręgu studni, zobrazowane jest w zał. nr 1.
Jak często należy wymieniać poduszki sorbentowe w studzience?

Po umieszczeniu poduszki sorbentowej w studzience zalecane są okresowe kontrole:

  • stanu nasączenia poduszki olejem (wraz ze wzrostem nasączenia olejem następuje zmiana zabarwienia objętości poduszki). Jeżeli cała poduszka przyjmie barwę wchłoniętego oleju, należy ją wymienić.
  • kontrolę wzrokową stanu poduszek (uszkodzenia mechaniczne, ewentualne narosty biologiczne)więcej informacji w zał. nr 2.
Jak określić czy rękaw sorbentowy jest już zaolejony i czy należy go wymienić?

Zaleca się okresową kontrolę rękawów, czyli:

  • stanu nasączenia rękawa olejem (wraz ze wzrostem nasączenia olejem następuje zmiana zabarwienia objętości rękawa). Jeżeli cały rękaw przyjmie barwę wchłoniętego oleju, należy go wymienić.
  • kontrolę wzrokową stanu rękawów (uszkodzenia mechaniczne, ewentualne narosty biologiczne) więcej informacji w zał. nr 3.
Co zrobić ze zużytymi sorbentami?

Zużyte sorbenty należy przekazać uprawnionym podmiotom do utylizacji.

Jaki jest termin przydatności do użycia poduszek i rękawów sorbentowych?

Nie ma określonego terminu przydatności do użycia. Wata polipropylenowa, która jest wypełnieniem poduszek i rękawów nie traci swoich właściwości podczas przechowywania.

Jak zachowują się poduszki i rękawy sorbentowe na wodzie po pełnym nasączeniu substancjami ropopochodnymi?

Poduszki i rękawy sorbentowe po pełnym nasączeniu substancjami ropopochodnymi zachowują dodatnią pływalność (nie toną).

Jak wyliczyć ilość potrzebnych rękawów sorbentowych dla uzyskania zapory o określonej długości?

Nasze rękawy sorbentowe posiadają system łączenia tzw. na zakładkę (ok. 20 cm) za pomocą karabińczyków i linek umieszczonych na końcach każdego rękawa. Takie rozwiązanie gwarantuje 100 % szczelność na łączeniach. Zwracamy uwagę że każde łączenie sekcji zapory powoduje zmniejszenie długości o ok. 20 cm.

W jaki sposób dobrać typ zapory przeciwrozlewowej typu Flexi?

Posiadamy dwa rodzaje zapór typu Flexi. Dobór zapory Flexi jest uzależniony tym, czy na danym akwenie są wody spokojne (zapora Flexi) czy są to wody płynące np. rzeki (zapora Flexi River).

Czy różni się zapora przeciwrozlewowoa typu Flexi od zapory typu Flexi River?

Zapora typ Flexi River ma dodatkowy system w postaci odciągów i linek stabilizujący zaprę na wodzie płynącej.

Gdzie stosować zapory typu Finboom?
  • Zapory Finboom można stosować w działaniach profilaktycznych jak również podczas akcji mającej na celu ograniczenie i usunięcie rozlewu olejowego.
  • Zapory posiadają bardzo dużą stateczność. Przeznaczone są zarówno do działań akcyjnych jak również prewencyjnych połączonych z długim przebywaniem w wodzie.
Czym różni się zapora typu Flexi od zapory typu Finboom?
  • Zapora typu Flexi jest typową zaporą parkanową, charakteryzuje się płaskimi pływakami. Zapora typu Finboom charakteryzuje się pływakami w kształcie walca.
  • Zapory Flexi są wykorzystywane w infrastrukturze portowej, natomiast zapory typu Finboom są wykorzystywane przy pracach hydrotechnicznych, zabezpieczających i ograniczających oraz w gospodarstwach rolnych jako pasy ściągające np. do zbierania żurawiny.
Co to jest system holowniczo - kotwiczny?

System holowniczo - kotwiczny umożliwia ustawienie zapory przeciwolejowej na wodzie w żądanym położeniu. Po odłączeniu kotwicy może być wykorzystywany również do holowania zapory. System umożliwia właściwą pracę zapory niezależnie od zmian poziomu wody. Schemat zał. nr 4.

Co to są trójkąty prowadzące do zapór?

Trójkąty prowadzące są dodatkowymi elementami zapór, zamontowanymi na końcach całkowitej długości zapór, ułatwiają one operacje holowniczo - manewrowe, zabezpieczają końcowe odcinki zapór przed uszkodzeniem mechanicznym podczas holowania oraz kotwienia do brzegu.

Czy zapory typu Finboom można nawijać na zwijadło?

Nie, na zwijadło można nawijać tylko zapory typu Flexi.

Czy koncentrat BM32 jest bezpieczny dla środowiska?

Tak. Preparat miesza się z wodą w każdej proporcji, a jako roztwór użytkowy jest nieszkodliwy, biologicznie rozpadalny i nie niszczy środowiska. Z rozlanym olejem łatwo tworzy emulsję, która ulega naturalnej biodegradacji. Końcowymi produktami rozkładu są wyłącznie dwutlenek węgla, woda i inne składniki mineralne. Preparat podczas stosowania nie wydziela toksycznych par i gazów.