Sorbent sypki DAMSORB

Sorbent sypki Damsorb służy do usuwania skutków wycieków wszelkiego rodzaju
substancji płynnych pochodzenia organicznego i nieorganicznego.

Sorbent sypki Damsorb służy do usuwania skutków wycieków wszelkiego rodzaju substancji płynnych pochodzenia organicznego i nieorganicznego (ropopochodne, kwasy – z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego, zasady) na drogach, stacjach paliw, warsztatach, lotniskach itp.

Atuty produkty:

  • sorbent charakteryzuje się małą gęstością nasypową,
  • bardzo wysoka chłonność,
  • sorbent nie wykazuje właściwości pylących,
  • likwiduje i przeciwdziała poślizgom,
  • można go używać w każdych warunkach,
  • sorbent posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP.